ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Reklam, Tanıtım, Tasarım, Prodüksiyon, İletişim, Bilişim ve Danışmanlık İşlerinin Entegre Bir Şekilde Yürütülmesi için faaliyetleri yürüten T Marka ;

Yürüttüğü tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,

Entegre Yönetim Sistemi risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,

Kalite, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi,

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

Müşterilerden alınan şikayetleri gizlilik ilkesine uygun olarak açık, adil, objektif  ve dikkatli bir şekilde inceleyerek müşterilere çözümler sunmayı,

İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,

 Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

 Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

 Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı,

Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiş bulunmaktadır.