GEZDİKÇE GÖRDÜKÇE KARADENİZ

GEZDİKÇE GÖRDÜKÇE KARADENİZ

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Gezdikçe Gördükçe Karadeniz Projesi’nin temel felsefesi birkaç noktada toplanmaktadır. Bunlar, Karadeniz Bölgesi’ndeki hedef kitleye yönelik turizm ürünlerinin ön plana çıkarılması; farklı ve özgün değerlere sadık kalınarak bu değerlerin çağdaş bir üslupla vurgulanması; toplam kalitenin öne çıkarılması; kültürel, tarihî ve doğal miras birikimimizin tanıtılması; ürün üstünlüklerimizin vurgulanması; turizmi çeşitlendiren, görsel ve içerik anlamında zenginlikçi bir yöntem kullanan, bunları yaparken özgün ve çağdaş teknolojileri maksimum kullanan bir anlayışın geliştirilmesidir.

Ayrıca proje, disiplinler arası bir çalışmayla proje aktörlerini kalıcı bir ortak hedef etrafında buluşturabilmekte, Karadeniz Bölgesi’nin ticarî, kültürel ve sanatsal aktörlerini bir araya getiren, işbirliğini kolaylaştıran, farklı entelektüel birikimleri ortak bir hedef etrafında toplayabilen ortak bilince vurgu yapmaktadır.

Gezdikçe Gördükçe Karadeniz Projesi, bölgenin mimarî, tarihî, sanatsal ve kültürel değerlerini tanıtmayı ve turistik aktiviteyi arttırmayı, bunları kalıcı başarıya dönüştürmeyi hedefleyen yapısıyla bölgenin hafızasını tazeleme, fiziksel ve sanatsal yapısını farklı mecralarda yeniden

  • Client DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
  • Date 21 Kasım 2014
  • Tags Animasyon, Fotoğraf, Prodüksiyon, Web Geliştirme