DOĞU KARADENİZ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI – KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ PROJESİ

DOĞU KARADENİZ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI – KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ PROJESİ

KALKINMA BAKANLIĞI – DOKAP

Karadeniz kültür envanteri projesi – karadeniz’de zamanın izleri kalkınma bakanlığına bağlı DOKAP’a yapılan bölgesel bir projedir.

Temel amacı kültürel ve doğal mirası kullanma ve koruma dengesi içinde sürdürülebilir bir programla kalkınma güdümlü ekonomiye katmayı, bölgenin marka değerini artırmayı hedefleyen multi disipliner bir projedir.

Projenin stratejik amacında ise devletin bölge üzerinde geliştireceği kalkınmaya yönelik politikalara entelektüel bir altlık oluşturmaktır.

Böylelikle devlet yetkilileri, kültür ve doğa üzerinden bölgede bir karar alırken bu projede ürettiğimiz akademik bilgiyi esas alacaktır.

Proje sekiz Karadeniz ilini kapsıyor ( Artvin Samsun Rize Ordu Giresun Trabzon Gümüşhane Ve Bayburt)

Proje yedi temel bileşenden oluşmaktadır:

Taşınmaz kültür varlıklarının ( tarihi ve arkeolojik eserler, tarihi yollar ve vadiler vs) kullanma ve koruma dengesi içinde envanterinin çıkarılması.

Yine doğal varlıkların ( anıt ağaçlar, ekolojik vadiler, mağaralar vs) kullanma ve koruma dengesi içinde analiz edilerek envanter tespitlerinin yapılması.

Unesco – somut olmayan kültür varlıklarının (halk kültürü) kültür ekonomisine dönüşecek şekilde analiz edilmesi ve stratejik politikalar üretilmesi.

Bölgedeki müzelerin aynı bağlamda ele alınması.

Etkin yönetim için bir kültürel kaynak yönetimi yazılımı yapılarak üretilen tüm içeriğin web portal üzerinden yayınlanması. www.karadeniz.gov.tr

Yukarıdaki ilgili bileşenlerle ilgili belgesel ve tanıtım filmlerinin yapılması.

Yine üretilen bilgi içeriğinden 14 cilt kitap hazırlanarak yayınlandı.

  • Client DOKAP
  • Date 10 Haziran 2019
  • Tags Animasyon, Fotoğraf, Mimari Tasarım, Tasarım, Web Geliştirme, Yazılım
  • URL View Project